Projekt

Projekt MODATOP je zaměřen na intenzivní podporu spolupráce podniků a škol při odborné přípravě a vzdělávání žáků, studentů, příp. i dospělých pro textilní a oděvní průmysl. Skladba partnerů projektu (školy, tréninkové centra pro dospělé, asociace) umožní rozvinout naše zkušenosti z praktické realizace ECVETu, nové možnosti spolupráce díky novým partnerstvím.
V rámci diskuze na kick-off meetingu vyplynula spíše potřeba se zaměřit na oděvní průmysl a případně i nové téma „Industry 4.0“.

Projekt byl zahájen 1. 11. 2016 a bude trvat 24 měsíců
Číslo projektu: 2016-1-ES01-KA202-025092

 

Logo czech