Partneři

 

 

Logo Atok

 

 

 

ATOK byla založena v roce 1990, sdružuje české textilní a oděvní firmy. Reprezentuje české výrobce ve vztahu k veřejným a vládním institucím a organizacím v zahraničí.

Je významnou platformou pro dialog a formulaci společných postojů a potřeb českých textilních výrobců. Je také důležitým střediskem pro vytváření nových obchodních kontaktů, jakož i pro výměnu informací o podnikání, ekonomice, technologiích a technickém vzdělávání. ATOK poskytuje statistické informace o sociálně-ekonomické výkonnosti textilního sektoru v České republice. Zahrnuje zkušenosti s mezinárodní spoluprací s partnery v programu LEONARDO da Vinci, CLUSTERS a projekty 7. rámcového programu.

Jednou z jeho hlavních rolí je podpora a rozvoj technického vzdělávacího systému na úrovni odborné a univerzitní a spolupráce mezi školami a výrobní praxí. Dva členové ATOK jsou autorizované střediska odborného vzdělávání a přípravy a navazují tak přímý vztah mezi vzděláváním a podniky. Jedním z poslání ATOK je také podpora spolupráce s obdobnými organizacemi a institucemi v zahraničí.

V minulosti ATOK spolupracoval s ASECOM na projektu EURMODA a od té doby dlouhodobě udržuje korektní partnerský vztah s předkladatelem projektu ASECOM, včetně výměny zkušeností a informací týkajících se odvětví. Tato plodná spolupráce je považována za jeden z největších dopadů předchozího projektu, který lze v současné době posílit.

Logo TZU

 

 

Textilní zkušební ústav, s.p. poskytuje své služby přes 25 let a jeho historie je přímo spojena s dlouhou tradicí textilního zkušebnictví v České republice.

Ústav nabízí všechny služby, které potřebují výrobci textilu jako je zkoušení, výrobková certifikace, certifikace systémů, technická normalizace, metrologie a oborové vzdělávání. Akreditovaná zkušební laboratoř je výborně vybavená pro zkoušení všech druhů textilií – od vlákna až po hotový výrobek. Pro ověření kvality textilních výrobků máme připraveno vice než 300 zkoušek podle téměř 1000 zkušebních metod. Certifikace výrobků Textilní zkušební ústav je Notifikovaná osoba č. 1021 pro všechny směrnice EU týkající se textilu. Zajišťujeme posouzení shody pro stavební výrobky, hračky, zdravotnické prostředky a ochranné oděvy a pomůcky.

Certifikace systémů jako Akreditovaný certifikační orgán č. 3003 hraje TZÚ významnou roli na poli certifikace systémů v ČR.

Systémy jsou certifikovány podle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 13485, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP a RABC.

Centrum technické normalizace spolupracuje na přípravě a vydávání norem i na mezinárodní úrovni (účastí v ISO a CEN pracovních komisích). Zajišťuje služby týkající se informačního servisu pro textilní a nábytkářský průmysl v České republice. Výzkum a vývoj TZÚ je zapojen v mnoha výzkumných a vývojových projektech. Velmi úzce spolupracujeme zejména na přenosu nových technologií do praxe. Dále se podílíme na inovacích textilních produktů českých i zahraničních výrobců. Vzdělávání Celoživotní vzdělávání odborníků je v současné době nezbytností, jak si uchovat profesionalitu a být konkurenceschopný. Proto se TZÚ podílí na mnoha mezinárodních projektech s cílem přenést dobrou zahraniční praxi do ČR. Také připravuje a realizuje národní vzdělávací projekty, které pomáhají podnikům v jejich každodenní praxi.  

 

 

Logo Asecom

 

ASECOM je oděvní asociace z Madridu.

Byla založena v roce 1977 s cílem podpořit rozvoj podnikání ve veřejném zájmu a bránit soukromý podnik jako zdroj vytváření pracovních míst, bohatství a hospodářského a sociálního blahobytu Služby nabízené společností ASECOM: Daňové poradenství, řešení dotazů pro oděvní sektor, Školení pro zaměstnance a zaměstnance, Zpracování souborů, personální management, Oddělení zahraničního obchodu, Hledání externího financování, Skupinové řízení pomoci, Podnikatelé, řízení pracovního prostoru v praxi.

Člen španělské federace oděvních společností (FEDECON)

Člen podnikatelské konfederace v Madridu (CEOE)

Zakládající člen představenstva Nadace pro podporu designu v komunitě Madrid (FUNDISMA)

Člen Asociace globálních dohod (ASEPAM)

 

Logo CAM

 

Generální ředitelství pro odborné vzdělávání a vzdělávání v rámci zvláštních režimů (VET DG) je jedním z generálních ředitelství regionálního ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jak je stanoveno ve vyhlášce 198/2015, který stanovil funkční strukturu uvedeného regionálního ministerstva. Regionální ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je veřejná organizace příslušná pro tvorbu politiky, vypracování studijních plánů, uspořádání, organizaci a provádění vzdělávacích programů v oblasti vzdělávání v Comunidad Madrid, včetně odborného vzdělávání, při dodržování národních základních předpisů.

Kromě toho je krajské ministerstvo odpovědné za vytvoření a údržbu středisek, jejich instalací a dalších aspektů, které s nimi souvisejí.

 

 

 

Logo FEI

 

Formación y Education Integral (FEI) byl založen dne 10. října 1997 a shromáždil tým odborníků na administrativu a školení z různých vzdělávacích středisek.

Základním posláním je návrh, plánování a realizace iniciativ v oblasti školení, aktivit v oblasti technologického šíření informací a účasti na projektech zaměřených na vzdělávání v osobní, profesní a podnikové oblasti. V současné době je FEI složen z interdisciplinárního týmu odborníků v oblasti pedagogiky, informatiky a designu s více než 60 zaměstnanci. Kromě toho se počítá s více než 200 specializovanými učiteli v různých vysoce náročných oblastech. V posledních letech zvýšila FEI své vedoucí postavení tím, že jednala přímo v 5 španělských autonomních obcích s 35 certifikovanými vzdělávacími středisky.

V posledních třech letech vyvinulo FEI více než 1 000 vzdělávacích iniciativ zaměřených jak na pracovníky, tak na nezaměstnané. V roce 2014 založil FEI centrum odborného vzdělávání schválené ministerstvem školství pod kódem: 28075595 FEI je zapojena do procesu průběžného zlepšování, pro který je certifikován v následujících normách kvality:

ISO-9001-2008 - Pro rozvoj vzdělávacích aktivit od roku 2002.

ISO-14001-2004 Environment. Od roku 2007

EFQM - Certifikováno licenčním podnikem klubu de Gestión de la Calidad, který má více než 400 bodů, což je ekvivalent Silver Stampa modelu EFQM Excellence.

 

 

Logo ATP

 

 

ATP je jediným sdružením v Portugalsku, které zastupuje společnosti ze všech částí textilního průmyslu (zvlákňování, tkaní, domácí textil, oděvy, punčochové zboží, barvení, tisk a konečná úprava, velkoobchodníci atd.).

Máme asi 500 společností, což představuje 35 000 pracovních míst, 3 miliardy EUR obratu a 2 miliardy EUR vývozu. Naším posláním je:

- Shromažďování textilních, oděvních a módních firem, posílení jejich nároků a vysoká viditelnost jejich legitimních zájmů;

- Prosazovat společnosti, vlastníky firem a jejich očekávání, podporovat nezbytné podmínky pro prostředí, které oceňuje konkurenceschopnost a rozvoj;

- Poskytovat užitečné a přizpůsobené služby poskytováním informací, poradenství, odborného a soustavného školení a pomoci při rozhodování.

Hlavními oblastmi těchto služeb jsou pracovní, daňové, obchodní, občanské a hospodářské právo, právo Evropského společenství, mezinárodní obchod, vnitrostátní a mezinárodní statistiky, motivační systémy, internacionalizace, životní prostředí, kvalita, výzkum a vývoj, energetika, Licencování, obchodní informace, textilní a módní veletrhy, mimo jiné.

 

 

 

Logo Modatex

 

Činnost společnosti MODATEX zahrnuje: odborná školení, Poskytování služeb (školení a technické poradenství pro firmy v oboru), Technické zkušební laboratoře, Národní a nadnárodní projekty, Workshopy a Semináře.

Centrum nabízí školení v oblastech módního a textilního designu, výpočetní techniky aplikované na design, management a marketing, vizuální merchandising, vzorování a výroba oděvů, textil a pletení, rafinérský textil (barvení, potisk a konečná úprava), kvalita, údržba, A Logistika, Softskills - cross training a chování. Poskytuje také krátké a letní kurzy, workshopy a semináře.

Kreativita, kompetence a blízkost jsou faktory, které odlišují výukové a poradenské služby společnosti MODATEX. MODATEX se snaží stát centrem excelence ve výcviku a tvorbě hodnot pro klastrovou módu a být mezinárodně uznáván.

Při implementaci na národní úrovni a specifické povaze výcviku je spojení s podniky velmi blízko a přispívá k definování investičních strategií v kritických oblastech vzdělávání, které přispívají k aktivní reakci na potřeby podnikatelské struktury.

Vedle spojení s podniky považuje společnost MODATEX za účast na odborných veletrzích a akcích spojených s výcvikem a zejména se sektorem módy základním prvkem pro jeho zařazení do odborné přípravy. Účast na národních a mezinárodních módních soutěžích (ITS Fashion, Acrobactic, Young Creative Chevrolet, Concurso Novos Criadores PFN, Concurso Aiguille D'Or, Nespresso Design Contest) je mezi studenty vysoce oceňována jako základní prvek pro zlepšení učebních osnov, Vývoj specifických projektů, kde lze využít know-how získaný při školení. Všechny tyto aktivity jsou podporovány institucionální webovou stránkou (www.modatex.pt), vydáním pololetního časopisu - VESTIR a různými stránkami sociálních sítí, které svým pokrytím představují preferenční prostředek informačního umístění.

Logo Conform

 

CONFORM - Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. pracuje více než 20 let na národní i mezinárodní úrovni. Podporuje a rozvíjí důležité výzkumné projekty a plány výcviku s inovativními formáty a řešeními v učebně, zkušenostním učením a e-learningem. Poskytuje poradenství a technickou pomoc podnikům a veřejnému sektoru s podporou zkušených pracovníků a konsolidovaného týmu školitelů, konzultantů, odborníků, manažerů a podnikatelů, kteří mají úspěšné zkušenosti.

Logo MIV

 

Made in Vicenza, speciální agentura Hospodářské komory Vicenza, podporuje malé a střední podniky ve Vicenza internacionalizace procesů prostřednictvím účasti na veletrzích, realizace reklamních kampaní, pořádání obchodních misí a obchodních jednání s zahraničními obchodníky, shromažďování a šíření informací, semináře země, pomoc a poradenství podnikům.

Made in Vicenza je ISO 9001: 2008.