Zahajovací setkání Modatop

Meeting

Zahajovací setkání projektu MODATOP bylo zorganizováno v Madridu na konci listopadu 2016. Cílem projektu je propojit různé zájmové skupiny zapojené do duálního systému odborného vzdělávání a vytvořit vzdělávací materiály a manuály podporujícící učitele a tutory odborného vzdělávání, kteří jsou přímo zapojení v odborném, případně praktickém vzdělávání žáků a studentů.