Výsledky

Projekt MODATOP zahrnuje 2 hlavní výstupy: nástroj pro učitele a lektory odborných předmětů k uznávání výsledků učení vzdělávání během odborných praxí v podnicích a přiručku pro učitele a lektory odborných předmětů zahrnující návod na použití výše uvedeného nástroje a další studijní pomůcky (příklady dobré praxe,  videa, animace, užitečné odkazy).  Vše bude k dispozici na této webové stránce.